Częstotliwość kąpieli psa zależy między innymi od długości, struktury i koloru jego sierści. Równie ważna jest rasa psa, poziom jego aktywności, skłonności do alergii skórnych, a także warunki, w jakich przebywa. Najlepiej dostosować rodzaj i częstotliwość zabiegów higienicznych, w tym kąpieli, do specyficznych potrzeb zwierzęcia.
kąpiel psa